Uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Instalacje solarne, czyli fotowoltaika, to złożone, dość skomplikowane systemy składające się z nowoczesnych, powiązanych ze sobą urządzeń elektrycznych. Nic więc dziwnego, że aby móc bezpiecznie, skutecznie i profesjonalnie wykonać montaż paneli fotowoltaicznych, potrzebne są odpowiednie uprawnienia. O jakich dokumentach mowa? Jakie kwalifikacje, umiejętności i certyfikaty należy posiadać, żeby zakładać moduły słoneczne?

Uprawnienia do montażu fotowoltaiki – dlaczego są istotne?

Teoretycznie mogłoby się wydać, że zamocowanie instalacji fotowoltaicznych na dachu lub gruncie i Teoretycznie mogłoby się wydać, że zamocowanie instalacji fotowoltaicznych na dachu lub gruncie i podłączenie do nich falownika oraz dwukierunkowego licznika prądu to dość łatwe zadanie niewymagające uprawnień, z którym można poradzić sobie samemu. W rzeczywistości montaż to jednak wyzwanie znacznie bardziej wymagające, przy którym trzeba zachować szczególną ostrożność. Nawet najmniejsze błędy w podłączeniu czy konfiguracji paneli mogą bowiem prowadzić do daleko idących, wysoce kosztownych konsekwencji. M.in. z tego względu konieczne są uprawnienia do montażu fotowoltaiki, które świadczą o posiadaniu wymaganych zezwoleń i kompetencji przez osoby i przedsiębiorstwa deklarujące, że są gotowe, aby założyć panele słoneczne na dachu lub gruncie.

Zacznijmy od tego, że sama inwestycja jest zwolniona z urzędowych pozwoleń – można się obyć bez nich i przystąpić do prac instalacyjnych bez żadnych formalności, o ile łączna moc urządzeń generujących prąd z promieniowania słonecznego jest mniejsza niż 50 kWp. Jeżeli instalacja osiąga większą moc, konieczne jest już uzyskanie pozwoleń budowlanych na montaż fotowoltaiki. W praktyce dotyczy to jednak wyłącznie rozbudowanych systemów wykorzystywanych w ramach farm fotowoltaicznych czy w dużych przedsiębiorstwach. Do celów indywidualnych, nawet w dużych domach jednorodzinnych, w zupełności wystarczą bowiem systemy o znacznie mniejszej mocy. Ich instalacja również wymaga posiadania stosowanych uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie montażu, eksploatacji i konserwacji fotowoltaiki.

Decydując się na montaż systemu on-grid, czyli podpiętego do sieci, który w Polsce niemal całkowicie wyparł fotowoltaikę off-grid, która działa w sposób w stu procentach niezależny od publicznej dystrybucji prądu, trzeba jednak pamiętać o obowiązkach nakładanych na inwestora przez zakład energetyczny. Żąda on przygotowania projektu i wykonania czynności przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, których wymaga instalacja fotowoltaiczna. Jakimi?

Uprawnienia projektowe

Przyjrzyjmy się najpierw kompetencjom specjalistów odpowiedzialnych za stworzenie schematu systemu solarnego. Otóż fachowiec, który podejmuje się zadania projektu pod kątem montażu fotowoltaiki, powinien dysponować uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które są wydawane na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz.U. 2018 poz. 1202). Do stworzenia projektu solarnego uprawnione są także osoby, które posiadają certyfikat w zakresie montowania systemów fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia montażowe

Określone wymagania ze strony zakładu energetycznego dotyczą także fachowców przeprowadzających montaż fotowoltaiki. Aby mieć pewność, że instalacja zostanie podłączona, należy powierzyć jej wykonanie osobie, która legitymuje się uprawnieniami SEP typu D i E, czyli świadectwami kwalifikacyjnymi obejmującymi energię elektryczną. Takie kompetencje można nabyć podczas specjalistycznego szkolenia kończącego się państwowym  egzaminem przed komisją UDT. SEP-owskie uprawnienia do montażu fotowoltaiki są również potrzebne podczas zgłaszania mikroinstalacji słonecznej do zakładu energetycznego, który może odmówić przyłączenia instalacji solarnej do sieci, w przypadku gdy zostania ona wykonana przez osobę bez wymaganych kwalifikacji. Poza tym, w sytuacji ewentualnej awarii, producent paneli i pozostałych urządzeń fotowoltaicznych może nie uznać gwarancji.

Profesjonalizmu ekipy dowodzi m.in. nieobowiązkowy certyfikat montażysty fotowoltaiki wydawany przez Posiadanie uprawnień do montażu fotowoltaiki SEP typu D i E to jedyne wymaganie wobec instalatorów, jednak warto sprawdzić także inne dokumenty, jakie posiadają specjaliści, którym zleca się usługi. Profesjonalizmu ekipy dowodzi m.in. nieobowiązkowy certyfikat montażysty fotowoltaiki wydawany przez UDT. Wysokiego poziomu bezpieczeństwa prac można natomiast oczekiwać od ekip, które dysponują uprawnieniami do wykonywania czynności na wysokościach.

Profesjonalny montaż fotowoltaiki – postaw na specjalistów z uprawnieniami

Samodzielne wykonanie słonecznej instalacji wymaga zatem posiadanie stosowanej wiedzy oraz kompetencji, które potwierdzają uprawnienia  wydawanych przez powołane do tego publiczne instytucje. Ponieważ nasza firma je posiada, możemy zapewnić wysoką jakość świadczonych usług na każdym etapie, począwszy od wykonania profesjonalnego projektu, poprzez dobór odpowiednich urządzeń i określenie optymalnych parametrów całego systemu, skończywszy na zamocowaniu i podłączeniu wszystkich komponentów. Oprócz posiadania stosowanych uprawnień i certyfikatów w zakresie fotowoltaiki jej instalacja jest realizowana przez zespoły wykwalifikowanych techników. Ekipy są wyposażone we wszelkie niezbędne zabezpieczenia i środki ochrony indywidualnej, przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP i PPOŻ. Oferujemy profesjonalne mocowanie paneli na budynku, wykorzystując specjalny system szyn. Ten bezinwazyjny montaż jest neutralny dla poszycia elewacji lub dachu i stanowi sprawdzony sposób korzystania z czystej i zielonej energii solarnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach montażu fotowoltaiki, a także pompy ciepła, która również znajduje się w naszej ofercie.